De Pennenboer is onderdeel van Suprème Relatiegeschenken. Suprème Relatiegeschenken (hier: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekend als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer u denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Identiteit en contactgegevens
Suprème Relatiegeschenken BV
KVK-nummer: 72376694
Jan Tinbergenstraat 204
7559 ST Hengelo
074 - 24 24 757 (NL)
078 - 48 1828 (BE)

[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij werken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor- en achternaam: deze verwerken wij wanneer een contactformulier wordt ingevuld. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kunt u ons geven alvorens u het formulier verzendt. Deze gegevens bewaren wij zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om u alsnog een aanbieding te doen.

E-mailadres: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor- en achternaam wanneer u een contactformulier invult.

Telefoonnummer: dit gegeven verwerken wij wanneer die wordt ingevoerd in contactformulieren. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kunt u ons geven alvorens u het formulier verzendt. Deze gegevens bewaren wij zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om u alsnog een aanbieding te doen. Het telefoonnummer wordt ook gevraagd tijdens het afrekenen. Omdat het regelmatig voorkomt dat er gegevens niet kloppen en een e-mail niet altijd op tijd voor verzending wordt beantwoord, hebben wij dit gegeven nodig om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten. Om die redenen is het een gerechtvaardigd belang en hebben we hiervoor geen toestemming nodig.

NAW-gegevens: de verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de uitvoering van de belastingwet te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen volgens de wet zeven jaar bewaard worden.

IP-adres: we slaan uw bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyrechten
Wij doen niets onwettig met uw gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

- U hebt het recht op dataportabiliteit. Het is mogelijk om uw persoonsgegevens over te dragen.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
- U hebt het recht om uw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt, mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.
- U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt het beste schriftelijk, per brief of via e-mail om inzage vragen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor een voorbeeldbrief op hun website staan. Let op, u kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld één van de ouders) het verzoek doen. Wij zullen dan ons antwoord aan die persoon sturen.

Google Analytics
Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maken wij gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld.

- Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
- Er wordt gebruikgemaakt van Anonymize IP.
- De optie 'gegevens delen' staat uit.
- De functie voor User ID’s is niet ingeschakeld.
- Er wordt geen gebruikgemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
- Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Wilt u ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we uw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale add-on voor Chrome ontwikkeld die u kunt installeren in uw browser. Deze add-on voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics informatie doorstuurt naar Google. Download hier de Google Analytics Opt-out Add-on.

Hotjar
Om het gedrag van bezoekers te meten en te analyseren maken we gebruik van Hotjar. Deze dienst maakt het mogelijk om visueel gedrag bij te houden. Om uw privacy te waarborgen zijn de volgende acties ondernomen:

- Er is een verwerkersovereenkomst met Hotjar afgesloten.

Wilt u ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we uw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Hotjar biedt deze optie aan via hun website.

Facebook Pixel
Om onze marketingactiviteiten van Facebook te kunnen meten en analyseren, maken we gebruik van de Facebook Pixel. Deze tool verzamelt uw IP-adres. Facebook heeft geen opt-out mogelijkheid, maar u zou gebruik kunnen maken van een browser-toevoeging. Een goed voorbeeld hiervoor kan zijn: Ghostery.

Beveiliging website
Om gegevens veilig te versturen via het internet is onze website voorzien van een SSL-certificaat. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven. Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen zorgen wij er regelmatig voor dat alle systemen achter onze website up-to-date zijn.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.